Legrand services

services v2017.01

 

BIM (revit-files)

Het principe van building information management is er op dit moment primair op gericht vooraan in het bouwproces zoveel mogelijk fouten te voorkomen, teneinde de faalkosten in de bouw sterk te reduceren. Daarnaast zien we steeds vaker een duidelijk eis van de opdrachtgever naar “build & maintenance” waarbij informatie over alle geïnstalleerde producten in het model worden opgeslagen.

BIM vraagt feitelijk om een andere benadering van de gehele bouwkolom. Vooraf brengt iedere partij zijn kennis in het model waardoor zo kosten effectief kan worden aanbesteed. Dit vraagt niet alleen om kennis en kunde op het gebied van 3D modellering, maar ook om kennisdeling.

Weten wat werkt

Wij begrijpen de vraag van installateurs naar een actieve rol van fabrikanten in het ontwerpproces en willen dit ook specifiek ondersteunen met onze producten en systemen. Wij bieden drie niveaus van ondersteuning aan:

  • Beoordelen van uw BIM model alvorens wij een offerte uitbrengen op de gewenste systemen.
  • Beschikbaar stellen van Revit families waardoor ontwerpers op onze specificaties kunnen ontwerpen.
Voor meer informatie over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen in BIM designs, neem contact met ons op.

Samen succes

Om transparant en succesvol samen te werken dienen we helder te zijn in wat u van ons kunt verwachten in onze dienstverlening. Binnenkort kunt u hier ons BIM –protocol downloaden. Dit BIM-protocol geeft duidelijk aan aan welke voorwaarden wij voldoen bij het leveren van Revit-family bestanden tot aan onze rol en verantwoordelijkheid van het bewerken van een BIM model met railkoker en kabeldraagtracé’s. Zo weet u vooraf precies wat u kunt verwachten.

Standaardisering

De BIM applicaties groeien en de markt vraagt om standaardisering. Iets wat wij als fabrikant volledig ondersteunen. Om die reden proberen wij al onze bestanden van het keurmerk DRS 2.5.2 te voorzien, een garantie voor universeel gebruik in de meest voorkomende BIM-pakketten en juiste exportparameters voor IFC. Mocht u onverhoopt toch tegen problemen aanlopen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij proberen al onze bestanden zo actueel mogelijk te houden.

Bestanden

Met betrekking tot de voorwaarden van het gebruik van deze bestanden verwijzen wij naar ons BIM-protocol