Privacy policy

Hoewel de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld en regelmatig wordt geactualiseerd, aanvaardt Legrand Nederland B.V. geen aansprakelijkheid voor mogelijke incompleetheid of onjuistheden van de informatie. We behouden het recht voor om noodzakelijke wijzigingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Alle informatie wordt verstrekt 'as is' en zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

Op alle producten en diensten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, deze voorwaarden zullen u op verzoek worden toegezonden. Indien door middel van een link doorverwezen wordt naar websites van derden, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud daarvan.

Informatie betreffende de uitoefening van uw recht betreffende uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de verplichtingen van de GDPR (General Data Protection Regulation), verbindt de Legrand group zich tot het volgende :
  • Elke betrokken persoon heeft het recht om toegang te krijgen tot een kopij van de gegevens die hem betreffen, op aanvaardbare intervallen en in een aanvaardbare termijn en dit zonder buitensporige kosten;
  • Elke betrokken persoon mag zijn recht uitoefenen om zijn gegevens te verbeteren, te beperken of te wissen;
  • Elke betrokken persoon mag zijn recht uitoefenen om niet akkoord te gaan met het verwerken van zijn gegevens
De betrokken personen zullen op elk moment hun rechten kunnen uitoefenen et hun vraag richten tot :

De aanvragen zullen in een termijn van één maand na ontvangst worden behandeld.
Indien nodig, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen. In dit geval zullen de personen geïnformeerd worden van deze termijnverlenging en de redenen hiervoor binnen een termijn van één maand na ontvangst van de aanvraag.

Geen enkele betaling zal vereist worden voor het uitoefenen van de rechten, behalve indien de aanvraag duidelijk ongestaafd of buitensporig is. In dit geval zal de Legrand Group zich eveneens de mogelijkheid toeëigenen om geen gevolg te geven aan de vraag.

Indien men niet tevreden is betreffende het verwerken van een aanvraag, zal het mogelijk zijn om de Legrand Group te contacteren via één van de boven vernoemde middelen.

Privacy beleid

Legrand Nederland B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld.

Door het aanmelden op een van de online nieuwsbrieven van Legrand verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en emailadres op te slaan. Legrand gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten, het doen van aanbiedingen van Legrand en om webstatistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen dat Legrand u per e-mail benadert om deel te nemen aan een marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/ of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Cookies

Legrand Nederland maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak onze websites worden bezocht, via welke links dat gebeurd en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Legrand gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u onze websites bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt, voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert. Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Legrand Nederland, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@legrand.nl of per post. Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen, dan kunt u dit eveneens via e-mail of post aan ons aangeven. Ook kunt u bij ons terecht, indien u inzage wenst in de gegevens die Legrand van u heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Legrand.nl gebruikt remarketing of soortgelijke doelgroepen om online te adverteren en u de meest relevante advertenties te tonen via externe leveranciers, waaronder Google. Deze advertenties worden weergegeven op sites op internet. Deze externe leveranciers, waaronder Google gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan onze website. Indien u zich wenst af te melden voor het gebruik van Google-cookies dan kan dat via 'Beheer van advertentievoorkeuren'. U kunt zich verder ook afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar de afmeldingspagina van het 'Network Advertising Initiative' te surfen.
Daarnaast kan u zich afmelden voor de cookies die gebruikt worden via Facebook en LinkedIn:
Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/

HOTJAR

Deze website maakt gebruik van Hotjar web analytics service. Hotjar kan de muisbewegingen, kliks en scroll activiteiten opnemen. Hotjar verzamelt informatie over de bezochte pagina’s, acties die worden uitgevoerd op de pagina, welk toestel-, besturingssysteem- en browser er gebruikt is en vanuit welk land de pagina bezocht is. Hotjar verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie die je niet zelf vrijwillig ingeeft op de website. Hotjar volgt je surfgedrag niet over websites heen waar geen gebruik wordt gemaakt van Hotjar services. De privacy policiy van Hotjar legt in meer detail uit hoe Hotjar gebruikt wordt: https://www.hotjar.com/privacy

Copyright: Legrand Nederland B.V. 2012
Website eigenaar: Legrand Nederland B.V., Van Salmstraat 76, 5281 RS Boxtel, Nederland
Website contentbeheer: Afdeling Marketingcommunicatie, Legrand Nederland B.V.